56. CHA CA

9.50

Tofu, Pilze gehackte Soja Medaillons eingewickelt in Seetangblättern mit Tomaten, Zucchini, Dill, Lauchzwiebeln, verfeinert mit Wasabi-Soja soße, serviert auf einer Gusseisenplatte

Đậu phụ, nấm, lá đậu nành xắt nhỏ gói trong lá rong biển với cà chua, bí ngòi, thì là, hành lá, chấm với nước tương wasabi, dọn trên đĩa gang

Tofu, Pilze gehackte Soja Medaillons eingewickelt in Seetangblättern mit Tomaten, Zucchini, Dill, Lauchzwiebeln, verfeinert mit Wasabi-Soja soße, serviert auf einer Gusseisenplatte

Đậu phụ, nấm, lá đậu nành xắt nhỏ gói trong lá rong biển với cà chua, bí ngòi, thì là, hành lá, chấm với nước tương wasabi, dọn trên đĩa gang